Notarisboot “Grietto”

Het notarisbootje is in opdracht van notaris Ottema gebouwd op de werf van Drijver op Schilkampen in Leeuwarden. Menno Sappé is één van de volgende eigenaren geweest en dat wel 50 jaar.

De Ottema Kingma Stichting (OKS) heeft de “Trio” in 2018 gekocht en haar weer de oude naam “Grietto” gegeven. In de winter van 2018/2019 is het scheepje door Jachtwerf Joh. Van de Meulen in Sneek gerestaureerd.

De OKS is opgericht na het overlijden van notaris Nanne Ottema en heeft tot doel ‘Het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland’. De OKS heeft ruim 30.000 objecten in haar bezit, welke aan talloze musea en erfgoedinstellingen in Friesland in bruikleen zijn gegeven. Ook de “Grietto” kun je tot de Friese cultuurhistorie rekenen.

Met de “Grietto”, altijd varend met schipper, zijn prachtige tochten over de Friese wateren te maken. En voor wie dat wil serveren we een Fryske Tee aan boord. Thee (of koffie) met een proeverij van Friese lekkernijen.

U kunt natuurlijk ook zelf een vaarvoorstel samenstellen
via info@varendfriesland.nl of telefoon 0566-652372.